Code Item Weight Packaging
BETON0003 Concrete-mixer CE 175 113,00
BETON0006 Concrete-mixer CE 175 113,00
BETON0004 Concrete-mixer CE 175 100,00
BETON0005 Concrete-mixer CE 175 125,00
BETON0007 Concrete-mixer CE 200 134,00
BETON0010 Concrete-mixer CE 200 134,00
BETON0008 Concrete-mixer CE 200 140,00
BETON0009 Concrete-mixer CE 200 165,00
BETON0011 Concrete-mixer CE 250 165,00
BETON0014 Concrete-mixer CE 250 165,00
BETON0012 Concrete-mixer CE 250 180,00
BETON0013 Concrete-mixer CE 250 210,00
BETON0015 Concrete-mixer CE 300 single phase + push-bottom panel, HP 1 204,00
BETON0018 Concrete-mixer CE 300 three-phase + push-bottom panel, HP 1,5 204,00
BETON0016 Concrete-mixer CE 300 125,00
BETON0017 Concrete-mixer CE 300 gas engine, HP 8 150,00
BETON0019 Concrete-mixer CE 350 single phase + push-bottom panel, HP 1 206,00
BETON0022 Concrete-mixer CE 350 three-phase + push-bottom panel, HP 1,5 206,00
BETON0020 Concrete-mixer CE 350 165,00
BETON0021 Concrete-mixer CE 350 gas engine, HP 8 230,00
CINGN0100 Belts 0,20
MOTON0004 Electric engine 14,50
MOTON0002 Diesel engine 33,00